Chính sách vận chuyển

 
Kế hoạch vận chuyển

Phương thức giao hàng: bằng xe vận chuyển của Công ty sắp xếp.
 
Thời gian vận chuyển hàng hóa: trong đó thời gian giao hàng được tính từ ngày hóa đơn được gửi tới kho.
  • Đối với khu vực Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ:               
-         Đơn hàng trên 50 cái: Sẽ sắp xếp xe giao hàng trong vòng 1 ngày ở khu vực Hồ Chí Minh, và 1~2 ngày ở các tỉnh khác.
-         Đơn hàng từ 30~50 cái: Sẽ sắp xếp xe giao hàng trong vòng 1 ngày ở khu vực Hồ Chí Minh, ở các tỉnh khác sẽ cố gắng sắp xếp ghép xe cho 2 đơn hàng giao một lần trong vòng 3 ngày.
-         Đơn hàng từ 10~20 cái: Sẽ sắp xếp xe giao hàng trong vòng 1 ngày ở khu vực Hồ Chí Minh, ở các tỉnh khác sẽ giao hàng lẻ trong vòng 3 ngày.
-         Đơn hàng dưới 10 cái: Sẽ giao hàng lẻ trong vòng 3 ngày.
-         Đối với đơn hàng dưới 10 cái của vùng sâu, vùng xa giao lẽ trong vòng 3 đến 6 ngày.
 
  • Khu vực miền Trung:
-         Đơn hàng trên 50 cái: sắp xếp xe lớn giao hàng trong vòng 2~3 ngày.                        
-         Đơn hàng từ 100~500 cái: sắp xếp xe vừa hoặc ghép xe của đơn vị vận chuyển thứ ba để giao hàng trong vòng 3~4 ngày.
-         Đơn hàng từ 30~100 cái: sắp xếp xe vừa hoặc ghép xe của đơn vị vận chuyển thứ ba để giao hàng trong vòng 4~5 ngày.
-         Đơn hàng dưới 30 cái: sắp xếp giao hàng lẻ trong vòng 4 ngày.
 
  • Khu vực miền Bắc:   
-         Đơn hàng trên 50 cái: Sẽ sắp xếp xe giao hàng trong vòng 1 ngày ở khu vực Hà Nội, và 1~2 ngày ở các tỉnh khác.
-         Đơn hàng từ 30~50 cái: Sẽ sắp xếp xe giao hàng trong vòng 1 ngày ở khu vực Hà Nội, ở các tỉnh khác sẽ cố gắng sắp xếp ghép xe cho 2 đơn hàng giao một lần nhất trong vòng 3 ngày.
-         Đơn hàng từ 10~20 cái: Sẽ sắp xếp xe giao hàng trong vòng 1 ngày ở khu vực Hà Nội, ở các tỉnh khác sẽ giao hàng lẻ trong vòng 3 ngày.
-         Đơn hàng dưới 10 cái: Sẽ giao hàng lẻ trong vòng 3 ngày.
 
Thời gian cam kết kể trên không tính thứ 7, chủ nhật và những ngày lễ.
 
Đối với những đơn hàng cần giao gấp, quý khách vui lòng báo ngay cho nhân viên bán hàng để được tư vấn cũng như thống nhất thời gian giao hàng với bộ phận giao nhận.
 
Trường hợp đơn hàng bị giao chậm trễ, nhân viên Công ty sẽ thông báo đến Quí khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể để thông báo xác nhận lại thời gian giao hàng, hoặc có thể hủy đơn hàng nếu khách hàng yêu cầu.