Hình thức thanh toánPHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

1. Thanh toán qua thẻ ATM có đăng ký thanh toán trực tuyến (miễn phí thanh toán): Để sử dụng phương thức thanh toán này, tài khoản ngân hàng của quý khách cần đăng ký dịch vụ Internet Banking với ngân hàng.  
 
Tên đơn vị thụ hưởng : CÔNG TY TNHH SKYWORTH VIỆT NAM
Số tài khoản mới: 111-000-124-243
Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi Nhánh Nam Sài Gòn
 

2. Thanh toán qua thẻ Visa/Master: Phí thanh toán tùy thuộc vào từng loại thẻ quý khách dùng và ngân hàng phát hành thẻ. Vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để biết rõ phí thanh toán phát sinh.