TOP 10 THƯƠNG HIỆU SẢN XUẤT TIVI THẾ GIỚI

Văn hóa tập đoàn

Sứ mệnh: Kết nối tầm nhìn và cùng nhau xây dựng hạnh phúc


Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ màn hình thông minh với khả năng cạnh tranh toàn cầu


Giá trị cốt lõi: Chính trực, phản tỉnh, vị tha, giản dị, kiên trì
Triết lý kinh doanh “đổi mới quản lý, tối ưu hiệu suất, khách hàng trên hết, phục vụ tận nhà, lấy nhân làm gốc, chia sẻ thành quả”