Google Assistant

Cho phép tìm kiếm thông tin bằng giọng nói trong đó hỗ trợ lên đến 42 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, giúp người dùng có thể sử dụng


tốt hơn. Ngoài ra, Google Assistant còn cho phép người dùng trò chuyện, ra lệnh bằng giọng nói giống như đang tương tác trên

điện thoại của chúng ta. Để sử dụng thì bạn chỉ việc bấm nút microphone trên remote, sau đó ra lệnh những gì bạn muốn tìm kiếm