Google Cast

Google Cast cho phép chia sẻ trình chiếu các nội dung giải trí yêu thích và ứng dụng lên tivi từ các thiết bị di động để thưởng thức tốt hơn với màn hình lớn.