GooglePlay Store

Kho ứng dụng Google Play cho phép người dùng tìm kiếm và tải về các ứng dụng tiện ích với nhiều nội dung giải trí phong phú hỗ trợ tốt tiếng Việt và tiếng Anh.
+ Với hơn 1,4 triệu ứng dụng
+ Tìm kiếm nhanh, dễ sử dụng
+ Ít tốn kém chi phí