HDR 10 decode

Viết tắt của High Dynamic Range 10 decode, tạm dịch là dỉa tương phản động mở rộng. Chuẩn HDR tích hợp trên tivi sẽ cho khả năng hiển thị rộng lớn ở nhiều mức độ phong phú về màu sắc, ánh sáng, dộ tương phản cao, những điểm cực sáng và cực tối có thể lên đến hàng tỷ màu sắc riêng biệt.