THÔNG BÁO DỜI NGÀY QUAY SỐ MAY MẮN (LẦN 3)

THÔNG BÁO (lần 3)
(V/v: dời các buổi quay số bôc thăm may mắn)
Kính gửi: Quí khách hàng
Chương trình "Mua Tivi thông minh, rinh lộc xuân sum vầy'' đang đi đến giai đoạn cuối cùng. Nhằm tạo cho khách hàng - những người đã tin yêu và ủng hộ Skyworth, có nhiều điều kiện về thời gian và cơ hội lớn để trúng thưởng. Ban tổ chức quyết đinh:
1./ Dời lại các ngày diễn ra Quay số may mắn - xác định trúng thưởng sang một buổi quay duy nhất vào ngày 06/04/2019. Toàn bộ giải thưởng của chương trinh sẽ được quay và xác đinh người trúng giải trong buổi Quay số này và áp dụng cho tất cả khách hàng đã mua sản phẩm Skyworth thong thời gian diễn ra chương trình từ 09/01/2019 đến 31/03/2019

2./ Các nội dung khác về Qui đinh trao thưởng, cách thức và xác định trúng thưởng... vẫn không đổi so với ban đầu.
3./ Đối với địa điểm trao giải - xác đinh trúng thưởng, Ban tổ chức sẽ thông báo trước (05) năm ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức quay số trúng thưởng
                                                                                                                                                      Trân trọng

 

THÔNG BÁO (lần 2)
(V/v: dời các buổi quay số bôc thăm may mắn)
Kính gửi: Quí khách hàng
Sau thông báo thay đổi về việc dời các buổi quay số trong chương trình "Mua Tivi thông minh, rinh lộc xuân sum vầy'', Ban Tổ Chức đang gấp rút hoàn thiện để chương trình có thể diễn ra tốt đẹp trong tháng 2/2019. Tuy nhiên vẫn không tránh được những sai sót. Chính vì vậy, nhằm để chương trình được diễn ra một cách hiệu quả nhất, Ban Tổ Chức xin thông báo:
1./ Dời lại các ngày diễn ra Quay số may mắn - xác đinh định trúng thưởng sang các ngày khác, thời gian diễn ra các buổi Quay số mới cụ thể như sau:
     + Đợt 1:  09/02/2019 (cho các tin nhắn gửi về tổng đài tính đến 23h59 ngày 08/03/2019)
     + Đợt 2:  16/03/2019 (cho các tin nhắn gửi về tổng đài tính đến 23h59 ngày 15/03/2019)
     + Đợt 3:  23/03/2019 (cho các tin nhắn gửi về tổng đài tính đến 23h59 ngày 22/03/2019)

     + Đợt 4:  13/04/2019 (cho các tin nhắn gửi về tổng đài tính đến 23h59 ngày 31/03/2019)
2./ Các nội dung khác về Qui đinh trao thưởng, cách thức và xác định trúng thưởng... vẫn không đổi so với ban đầu.
3./ Đối với địa điểm trao giải - xác đinh trúng thưởng, Ban tổ chức sẽ thông báo trước (05) năm ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức quay số trúng thưởng
                                                                                                                                                      Trân trọng

THÔNG BÁO (lần 1)
(V/v: dời các buổi quay số bôc thăm may mắn)
Kính gửi: Quí khách hàng
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong Công tác tổ chức Quay số cho chương trình ''Mua Tivi thông minh, rinh lộc xuân sum vầy'', cũng như tạo điều kiện để các Quí khách hàng có nhiều thời gian hơn khi tham gia chương trình. Ban Tổ Chức xin thông báo một sô nội dung sau:
1./ Dời lại các ngày diễn ra Quay số may mắn - xác đinh định trúng thưởng sang các ngày khác, thời gian diễn ra các buổi Quay số mới cụ thể như sau:
     + Đợt 1:  23/02/2019 (cho các tin nhắn gửi về tổng đài tính đến 23h59 ngày 22/02/2019)
     + Đợt 2:  16/03/2019 (cho các tin nhắn gửi về tổng đài tính đến 23h59 ngày 15/03/2019)
     + Đợt 3:  23/03/2019 (cho các tin nhắn gửi về tổng đài tính đến 23h59 ngày 22/03/2019)

     + Đợt 4:  13/04/2019 (cho các tin nhắn gửi về tổng đài tính đến 23h59 ngày 31/03/2019)
2./ Các nội dung khác về Qui đinh trao thưởng, cách thức và xác định trúng thưởng... vẫn không đổi so với ban đầu.
3./ Đối với địa điểm trao giải - xác đinh trúng thưởng, Ban tổ chức sẽ thông báo trước (05) năm ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức quay số trúng thưởng
                                                                                                                                                      Trân trọng